Výložky vycházkového stejnokroje

Označení členů SDH

proužek zlatavý, 5 x 30 mm

člen SDH po 3. letech členství

člen SDH po 5. letech členství

člen SDH po 8. letech členství, velitel družstva    

člen SDH po 10. letech členství, člen rady mladých hasičů   

                                                             

 

Označení funkcionářů SDH

rozeta zlatavá, průměr 14 mm

vedoucí kolektivu

člen výboru, revizor

náměstek starosty, velitel jednotky, předseda revizní rady

starosta sboru

 

Označení funkcionářů  okrsku

rozeta zlatavá, průměr 18 mm

aktivista okrskového výboru

člen výboru, revisor

náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady

starosta okrsku

 

Označení funkcionářů  OSH    (Okresní sdružení hasičů)

sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 14 mm

zaměstnanec kanceláře OSH

vedoucí kanceláře OSH

 sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 18 mm

člen odborné rady OSH

člen výkonného výboru OSH,člen okresní kontrolní a revizní rady

náměstek starosty OHS,předseda kontrolní revizní rady 

starosta OSH