Dnes již po druhé vyjela naše jednotka s technikou Tatra T815 CAS32 a DA L1Z Fiat na technickou pomoc a jako v prvním případě, i teď se jednalo o odstranění stromu před obcí Malonice, kde v důsledku stále trvajícího orkánu Sabine došlo k vyvrácení stromu, který z větší části spadl na telekomunikační vedení. Jednotka proto strom částečně rozřezala, odstranila větve stromu spadlého na vedení a ořezané větve sklidila stranou. Hasiči do této chvíle řešili napříč Plzeňským krajem již více než 660 událostí spojených s větrným počasím.