Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Blížejov spadá do kategorie JPO V, je to jednotka SDH obce se členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, zřizovatelem jednotky je Obec, jednotka má především místní působnost.

     Kromě likvidace požárů, provádění zásahů při povodních, organizace společenských akcí a soutěžních aktivit Sbor dobrovolných hasičů provádí i technické zásahy, například čištění studní a na žádosti občanů, také provádí ukázkové akce jak pro děti ze základní školy, tak pro celou veřejnost, na kterých prezentuje požární techniku, výzbroj, výstroj a popisuje činnost hasičů.