Šrot - Každoročně nás sbor provádí sběr železného šrotu, který je předem oznámen místním rozhlasem. Odvoz šrotu i v jiných dnech lze domluvit na tel. 721 875 940 - Jiří Císař nebo přímo s hasiči, kteří budou sběr v obci provádět. Šrot připravte před dům, případně Vám jej pomůžeme vystěhovat. Předem děkujeme.